Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Fix lag data liên quân v6.0 mùa 24 - giảm giật lag, tối ưu hoá game & fps cho máy cấu hình thấp

Fix lag data liên quân v6.0 mùa 24 - giảm giật lag, tối ưu hoá game & fps cho máy cấu hình thấp
SEVER TỐC ĐỘ CAO VIP


 Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: