Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Fix lag liên quân mùa 24 -v8.0 giảm giật lag, drop fps cho các dòng máy từ Trung đến yếu-mod mobile

Fix lag liên quân mùa 24 -v8.0 giảm giật lag, drop fps cho các dòng máy từ Trung đến yếu-mod mobile

SEVER TỐC ĐỘ CAO VIP


 Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: