Recent in Technology

Fix lag liên quân mùa 24 -v8.0 giảm giật lag, drop fps cho các dòng máy từ Trung đến yếu-mod mobile

Fix lag liên quân mùa 24 -v8.0 giảm giật lag, drop fps cho các dòng máy từ Trung đến yếu-mod mobile

SEVER TỐC ĐỘ CAO VIP


 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code