Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

HƯỚNG DẪN GIẢM LAG MUA 11 - MAP XI MĂNG MÙA 11 V3

HƯỚNG DẪN GIẢM LAG MUA 11 - MAP XI MĂNG MÙA 11 V3


VIDEO HDLINK TẢI MAP:  TẢI VỀ   

LINK TẢI FILE FIX LAG: TẢI VỀ

  • XÓA SẢNH
  • XÓA HIỆU ỨNG
  • PICH TƯƠNG NHANH
  • VÀO TRẬN NHANH
  • .......................................

LIÊN KẾT TẢI ES DUYỆT TỆP TIN: TẢI VỀMỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ

YOUTUBE: TINHMOBA

ĐIỆN THOẠI: 0398050285
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: