• BÀI ĐĂNG MỚI

  HƯỚNG DẪN GIẢM LAG MUA 11 - MAP XI MĂNG MÙA 11 V3

  HƯỚNG DẪN GIẢM LAG MUA 11 - MAP XI MĂNG MÙA 11 V3


  VIDEO HD  LINK TẢI MAP:  TẢI VỀ   

  LINK TẢI FILE FIX LAG: TẢI VỀ

  • XÓA SẢNH
  • XÓA HIỆU ỨNG
  • PICH TƯƠNG NHANH
  • VÀO TRẬN NHANH
  • .......................................

  LIÊN KẾT TẢI ES DUYỆT TỆP TIN: TẢI VỀ  MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ

  YOUTUBE: TINHMOBA

  ĐIỆN THOẠI: 0398050285

  Không có nhận xét nào

  6U