Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

MOD SKIN ELSU SỨ GIẢ TẬN THẾ MỚI NHẤT SAU CẬP NHẬT FULL HIỆU ỨNG S4 2023

MOD SKIN ELSU SỨ GIẢ TẬN THẾ MỚI NHẤT SAU CẬP NHẬT FULL HIỆU ỨNG S4 2023


NỘI DUNGTrong sự kiện Sứ giả Tận thế, các Kiện tướng có thể lựa chọn vật phẩm và triệu hồi 1 trong 2 cách với cơ hội sở hữu trang phục Bậc SS – Hữu hạn hoàn toàn mới: Elsu Sứ giả tân thế!

Mỗi người chơi sẽ có 14 tướng/trang phục để lựa chọn sử dụng trong sự kiện.

Để bắt đầu trò chơi, các Kiện tướng hãy chọn 1 trong 2 cách: Triệu hồi Thường và Triệu hồi Tận thế

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: