Recent in Technology

Fix lag data liên quân mùa 24, giảm lag cho mọi dòng máy Android, tối ưu hóa fps khi combat

Fix lag data liên quân mùa 24, giảm lag cho mọi dòng máy Android, tối ưu hóa fps khi combat
SEVER TỐC ĐỘ CAO VIP


 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code